เกาะสีชัง Koh Sichang จ.ชลบุรี แหล่งท่องเที่ยวทะเลชลบุรี ใกล้กรุงเทพ

เกาะสีชัง Koh Sichang จ.ชลบุรี

เที่ยวเกาะสีชัง Koh Sichang จ.ชลบุรี แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่น่าสนใจใกล้กรุงเทพ
เกาะสีชัง ตั้งอยู่ในอ่าวไทย นอกชายฝั่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทย
ประวัติ
เกาะสีชังเป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เกาะหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นสถานที่เสด็จประพาสและเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินของกรุงรัตนโกสินทร์ถึง 3 พระองค์ คือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖
นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประสูตรพระราชโอรส (เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ) และสร้างพระราชวังจุฑาธุช ณ เกาะแห่งนี้อีกด้วย

See the source image

ที่มาของชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวกับชื่อของเกาะสีชังนั้น เป็นภาษาที่ถือเอาความหมายได้ยากยิ่ง แม้แต่ปราชญ์ทางภาษาก็เพียงแต่ตั้งข้อสันนิษฐานถึงความหมายและที่มาของคำว่า “สีชัง” ไว้ดังนี้
สีชัง เป็นภาษาของชนชาติหนึ่งที่เป็นชนเผ่าของเขมร เรียกว่า pgslot สำแล โดยอาศัยหลักชาติพันธุ์วิทยาเป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้น และไม่ทราบความหมายที่แท้จริง
สีชัง มาจากภาษาจีน คือ ซีซัน ซึ่งหมายถึง สี่คนทำไร่ โดยมีเรื่องราวเล่าว่ามีพ่อค้าเรือสำเภาจีน 4 นาย ล่องเรือค้าขายมาถึงเกาะแห่งหนึ่ง เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในธุรกิจการค้า จึงมาตั้งรกราก และหันมาประกอบอาชีพทำไร่อยู่บนเกาะ ซึ่งต่อมาคำว่า “ซีซัน” จึงแผลงมาเป็น “สีชัง”
สีชัง มาจากคำว่า “สีห์ชงฆ์” ซึ่งหมายถึง แข้งสิงห์ เพราะเกาะนี้มีรูปร่างคล้ายแข้งสิงห์
สีชัง มีตำนานเชื่อว่า ฤๅษีองค์หนึ่งเกิดเบื่อหน่ายโลกีย์วิสัย มาพำนักบำเพ็ญพรตจนมีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือชาวบ้าน ต่อมาจึงเรียกเกาะนี้ว่า “เกาะฤษีชัง”

See the source image

ประเพณีและวัฒนธรรม
สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่
สถานที่:ศาลเจ้าเขาใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันตรุษจีน ปี 2551 เริ่มวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 ประมาณ 45 วัน
ประเพณีวันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)
สถานที่:วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร หมู่ 6 วันที่ 17 เมษายน เวลาประมาณ 14.00 น.เริ่มขบวนแห่
ประเพณีสงกรานต์วันไหลในวันสงกรานต์ (เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเกาะสีชังไปเกาะขามใหญ่)
สถานที่: บ้านเกาะขามใหญ่ หมู่ 7 วันที่ 18 เมษายน (เช้า) ของทุกปี
ประเพณีสงกรานต์ วันกองข้าว
สถานที่: พระจุฑาธุชราชฐาน หมู่ 3 วันที่ 19 เมษายน (บ่าย) ของทุกปี
งานวันรำลึก 100 ปี สีชัง
สถานที่: พระจุฑาธุชราชฐาน หมู่ 3 วันที่ 20 กันยายน (ทั้งกลางวัน กลางคืน) ของทุกปี

เกาะสีชังมีเกาะบริวารรวม 8 เกาะ
เกาะขามใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
เกาะขามน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
เกาะปรง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
เกาะร้านดอกไม้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง
เกาะสัมปันยื้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสีชัง
เกาะยายท้าว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง
เกาะค้างคาว ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง
เกาะท้ายตาหมื่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง
ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน
พระเจดีย์ อุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร
หาดถ้ำพัง หรือ อ่าวอัษฎางค์
แหลมจักรพงษ์
ช่องอิศริยาภรณ์ (เขาขาด) และหาดหินกลม
พลับพลาที่ประทับชมวิวของรัชการที่ 5 (เขาขาด)
แหลมมหาวชิราวุธ (แหลมสลิด)
วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร
รอยพระพุทธบาทจำลอง
เก๋งจีน
ถ้ำจักรพงษ์และพระเหลือง
วัดถ้ำยายปริก
แหลมงู
ท่ายายทิม
เกาะยายท้าว
เกาะค้างคาว
เกาะขามใหญ่
หลักศิลาจารึก
พิพิธภัณฑ์ชลทัศนสถาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*