พระมหาเจดีย์องค์สำคัญของไทย ที่ควรไปสักการะเสริมมงคลชีวิต!

5 พระมหาเจดีย์องค์สำคัญของไทย

พระมหาเจดีย์องค์สำคัญของไทย 5วัด ที่ควรไปสักการะเสริมมงคลชีวิต!

ว่ากันว่าหากได้ไปสักการะพระมหาเจดีย์องค์สำคัญๆ ในไทย จะทำให้มีบุญมาก ขอพรสิ่งใดมักสมปรารถนาดังใจ หลายคนจึงอยากไปกราบไหว้ขอพร รวมถึงอยากไปเห็นความงดงามของสถาปัตยกรรมของเจดีย์แต่ละแห่ง วันนี้เราก็เลยรวมพระมหาเจดีย์องค์สำคัญๆ ของไทย ที่ควรจะไปสักครั้งในชีวิตมาแนะนำกันค่ะ #สาธุ

1. พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร

วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สถาปนาโดยพระราชวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2153 และยกฐานะเป็นพระอารามหลวง พ.ศ.2199 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวัดประจำหัวเมืองธนบุรี จากนั้นในวันที่ 27 สิงหาคม 2547 จึงเริ่มจัดสร้างพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล โดยนำรูปแบบมาจากเจดีย์ของวัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมแบบย่อมุมไม้สิบสอง มีฐานเก้าชั้น ผสมผสานรูปแบบศิลปะรัตนโกสินทร์และล้านนา ใช้เวลา 9 ปี และสร้างเสร็จในวันที่ 26 สิงหาคม 2555

โดยภายในประดิษฐานเจดีย์แก้วองค์แรกของโลก สร้างด้วยแก้วสีเขียวมรกต โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ พญานาค 80 ตน เท่ากับพระชนมายุของพระพุทธเจ้า เพื่อปกป้ององค์พระธาตุ เป็นพระมหาเจดีย์ที่โด่งดังมีชาวพุทธและนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยากไปเห็นกับตาสักครั้ง ทั้งความสวยงามและความศรัทธา ทำให้เป็นอีกหนึ่งพระมหาเจดีย์ที่ควรไปสักการะสักครั้ง

2. พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่บนดอย ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ มีความสูงจากพื้นราบเชียงใหม่ประมาณเกือบ 700 เมตร โดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช เจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 6 โดยทรงแยกพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็น 2 ส่วน โดยอัญเชิญองค์หนึ่งบรรจุไว้ที่พระธาตุวัดสวนดอก ส่วนอีกองค์หนึ่งได้อัญเชิญขึ้นบนหลังช้างมงคล ทรงตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทายว่าหากช้างหยุดลงตรงไหนก็จะให้สร้างพระธาตุขึ้น ณ ที่แห่งนั้น ซึ่งช้างเชือกดังกล่าวได้มาหยุดลงตรงยอดดอยสุเทพแห่งนี้ พระเจ้ากือนาธรรมิกราชจึงทรงรับสั่งให้สร้างพระบรมธาตุอันเป็นที่ ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ ยอดดอยสุเทพ

โดยพระธาตุดอยสุเทพเป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูง ย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น แบบศิลปะล้านนา ซึ่งองค์พระบรมสารีริกธาตุจะถูกบรรจุไว้ใต้ดิน หลายคนไปขอพรและมักจะสมหวังดังใจ จึงกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งเชียงใหม่ ที่ใครๆ ต่างอยากไปสักการะขอพรองค์พระธาตุนั่นเอง

3. พระธาตุดอยตุง วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

วัดพระธาตุดอยตุง หรือ วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) ตั้งอยู่บริเวณจุดที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีตำนานเล่าว่าพระธาตุดอยตุงถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอชุตราช โดยพระมหากัสสะปะเถระ ได้อาราธนาอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปลาร้า ของพระพุทธเจ้ามาถวาย และมีการสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ศิลปะเชียงแสนย่อมุมไม้สิบสองคล้ายกับ พระธาตุดอยสุเทพ ไว้ที่ดอยนี้ และทำตุง (ธง) ปักเอาไว้บนยอดเขา และกำหนดฐานเจดีย์จากระยะของตุงที่ปลิวสะพัด

ต่อมาในสมัย เจ้ามังรายนราช แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ พระมหาวชิรโพธิเถระ ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย 50 องค์ มาถวาย จึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม นับจากนั้นเป็นต้นมา พระธาตุดอยตุง จึงมีเจดีย์ 2 องค์ ก่อนจะมีการบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้สะดวกต่อการไปนมัสการพระธาตุได้สะดวกขึ้น เนื่องจากเป็นพระมหาเจดีย์สำคัญอีกแห่ง ที่มีผู้คนแวะเวียนไปกราบไหว้ขอพระเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี

4. พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ตั้งอยู่ในกลางเมืองลำพูน โดยมีพระมหาเจดีย์อย่าง พระบรมธาตุหริภุญไชย เป็นสัญลักษณ์ ภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุในโกศทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีย์ และเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีระกา สร้างในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช แห่งอาณาจักรหริภุญชัย

เป็นอีกแห่งที่มีผู้คนนิยมไปเที่ยวให้เห็นความงดงามด้วยสายตา รวมถึงขอพรสมหวังดังใจ โดยเฉพาะคนเกิดปีระกา ควรไปสักการะพระธาตุหริภุญชัยสักครั้ง เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

5. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม จ.ร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อยู่ใน จ.ร้อยเอ็ด เป็นองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบขององค์พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ ชั้นบนสูงสุดเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยังประดิษฐานรูปเหมือนสลักหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีตและหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนในจำนวน 101 องค์ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานซึ่งเก็บรวบรวมอัฏฐะบริขารของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ผู้ดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์อีกด้วย

โดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร แห่งวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระบุพพาจารย์ใหญ่ ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมถึงรวบรวมเรื่องราวของครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐาน เป็นศูนย์กลางสำหรับไว้ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและสักการะ และกลายเป็นพระมหาเจดีย์สำคัญที่ผู้คนมากมายอยากไปเห็นความงดงาม และสักการะขอพร

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*