เริ่มแล้ววันนี้! เปิดจอง ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ รอบใหม่ รัฐช่วยค่าแพ็กเกจ 5,000 บาท

เริ่มแล้ววันนี้! เปิดจอง ‘ทัวร์เที่ยวไทย’ รอบใหม่ รัฐช่วยค่าแพ็กเกจ 5,000 บาท

เริ่มแล้ววันนี้ 11 ก.ค.65 โครงการทัวร์เที่ยวไทย ขยายจองถึง 31 ต.ค.65 ช่วยค่าแพ็กเกจท่องเที่ยว ไม่เกิน 5,000 บาทต่อสิทธิ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อนุมัติโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ให้สิ้นสุดโครงการถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินจนถึงเดือนธันวาคม 2565 เพื่อพลิกฟื้น ธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของประชาชน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจนำเที่ยว

โครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” เป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็กเกจท่องเที่ยว 40% ให้แก่ประชาชน ไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ กำหนด 1 สิทธิ/คน (จำนวนสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 7 ก.ค. 2565 คือ 131,415 สิทธิ)

สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการทัวร์เที่ยวไทย มีดังนี้

-ประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ คือ

1.เป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ต้องแสดงตนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

4.โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถใช้แพคเกจท่องเที่ยวของโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้

5.สามารถเลือกจองรายการนำเที่ยวที่สนใจผ่านเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2565

6.ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องซื้อรายการนำเที่ยวก่อนออกเดินทาง 7 วัน และชำระค่ารายการนำเที่ยวจำนวน 60% ของราคารายการนำเที่ยวให้กับผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ภายในเที่ยงคืนของวันที่ทำการจอง และสามารถยกเลิกการจองรายการนำเที่ยว ก่อนชำระเงินเท่านั้น

7.กรณีชำระเงินแล้วมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางได้ การคืนเงินให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว ปี 2551 และไม่สามารถโอนสิทธิการเดินทางให้บุคคลอื่นได้

-ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว (ทั้งแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ที่ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและยังเปิดให้บริการตามปกติ

2.ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่องจนจบโครงการ

3.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนหรือถูกดำเนินคดีอาญาในโครงการกำลังใจ เราเที่ยวด้วยกัน หรือโครงการอื่น ๆ ของรัฐ

4.เปิดใช้บริการแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ระบุเป็นประเภท ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เท่านั้น และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

5.มีเงื่อนไข คือ 1 บริษัท ต่อ 1,000 สิทธิ และ รายการนำเที่ยว 30 รายการ ต่อ 1 บริษัท

6.กรณีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายเดิมที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้ว ส่งรายการนำเที่ยวใหม่วันที่ 27 มิถุนายน-15 กันยายน 2565 / เปิดจองรายการนำเที่ยวเดิมวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 / เริ่มออกเดินทางทริปแรกวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เสร็จสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2565 / ส่งรายการนำเที่ยวครั้งสุดท้ายวันที่ 15 กันยายน 2565

7.กรณีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวรายใหม่ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ ดิไอคอนกรุ๊ป สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย ได้ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป และส่งรายการนำเที่ยววันที่ 3 กรกฎาคม-15 กันยายน 2565 / เริ่มออกเดินทางทริปแรกวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เสร็จสิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2565 / ส่งรายการนำเที่ยวครั้งสุดท้ายวันที่ 15 กันยายน 2565

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ระบุว่า จากความสำเร็จของโครงการฯ ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางแล้ว 63,506 คน มีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเสนอขายรายการไปทั้งสิ้น 375 ราย สร้างรายได้รวมมูลค่า 728 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเงินที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมูลค่า 445 ล้านบาท และจำนวนเงินที่รัฐบาลสนับสนุนมูลค่า 282 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่าการขยายระยะเวลาโครงการทัวร์เที่ยวไทยในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจนำเที่ยว และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*