“เราเที่ยวด้วยกัน” ทบทวนวิธีจองโรงแรม การรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน เช็กเลย

เราเที่ยวด้วยกัน

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะพาไปทบทวนวิธีจองโรงแรม การรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน ภายหลัง ครม.อนุมัติขยายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ

 

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ จะพาไปทบทวนวิธีจองโรงแรมภายหลัง ครม.อนุมัติขยายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ พร้อมขยายเวลาถึงไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

สำหรับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” รอบล่าสุดรัฐบาลให้การสนับสนุนใน 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืนจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ 2 ล้านสิทธิ

2. ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอินและคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คเอาท์  สำหรับวิธีการใช้คูปองนั้น ประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน รวมทั้งโครงการ 6 แสนสิทธิ โดยผู้ร่วมโครงการมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง

วิธีจองโรงแรมที่พัก เราเที่ยวด้วยกัน

 • ติดต่อโรงแรมโดยตรง ทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของโรงแรม
 • จองห้องพัก โดยแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 • ได้รับแจ้งเตือนชำระเงินผ่าน App เป๋าตัง
 • ตรวจสอบข้อมูลรายการ และดำเนินการชำระเงิน (ร้อยละ 60) ผ่าน G-Wallet
 • ระบบส่งคูปองสำหรับ check-in ที่โรงแรมเข้า App เป๋าตัง

สำหรับช่องทางการจองโรงแรม/ที่พัก (รัฐช่วยสนับสนุนค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน) ประชาชนต้องจองตรงกับโรงแรมที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น (ไม่ให้จองผ่าน Online Travel Agency : OTA) โดยมีช่องทางการจองห้องพัก ดังนี้

 • จองผ่านการโทรศัพท์ติดต่อเบอร์โรงแรมนั้นๆ โดยตรง
 • จองผ่าน Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
 • เข้าเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com แล้วไปคลิกที่ “ค้นหากิจการ/โรงแรม”
 • ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ

 

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” จองที่พัก/โรงแรม ตามเงื่อนไขของโครงการ

 • รายใหม่” หลังลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” เสร็จแล้ว ให้ติดตั้งแอปฯ “เป๋าตัง” และผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ส่วน “รายเก่า” ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ กดรับสิทธิและใช้สิทธิได้เลย
 • จองห้องพักกับที่พัก/โรงแรมโดยตรง ซึ่งจะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าพัก (ไม่สามารถจองที่พัก/โรงแรม ในที่อยู่ในจังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านของผู้จองได้)
 • ที่พัก/โรงแรม ทำการตรวจสอบเงื่อนไข พร้อมส่งลิงก์ ชำระเงินค่าห้องพักให้ผู้จอง
 • รับการแจ้งเตือนชำระเงินค่าห้องพัก ซึ่งผู้จองต้องชำระเงินให้สำเร็จภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เป๋าตัง (หากเกินกำหนดระบบจะทำการยกเลิกการจองอัตโนมัติ)

การขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และได้รับ SMS ลงทะเบียนสำเร็จ
 • ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และจองโรงแรม (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ)
 • จองตั๋วเครื่องบินกับเว็บไซต์สายการบินโดยตรง และชำระเงินเต็มจำนวนโดยซื้อได้ทั้งตั๋วเที่ยวเดียว หรือตั๋วไป-กลับ โดยสนามบินปลายทางต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกับโรงแรมที่จอง (ตรวจสอบเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่างๆ ตามที่โครงการกำหนด)
 • เดินทางตามเที่ยวบินที่จอง โดยสามารถเลือกบินไปถึงก่อนวันที่ Check-in โรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน และเลือกบินกลับหลังจากวันที่ Check-out โรงแรมได้ไม่เกิน 5 วัน

เมื่อกลับจากท่องเที่ยว (check-out แล้ว) โปรดกรอกข้อมูล โดยกดปุ่ม “ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน”ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน โดย

 • ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน sacasino ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบนบัตรประจำตัวประชาชน
 • รับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินท่านละ 40% ของจำนวนเต็ม ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร (เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ)
 • 1 ห้องพักโรงแรมที่จองผ่านโครงการ รับสิทธิได้ 2 ผู้โดยสาร เช่น หากจองโรงแรม 3 ห้อง จะสามารถขอรับสิทธิได้สูงสุด 6 ผู้โดยสาร (ไม่เกินจำนวนผู้โดยสารจริง)
 • สิทธิทั้งโครงการฯ ไม่เกิน 6 แสนสิทธิ โดยรับสิทธิตามลำดับก่อนหลังของการกรอกข้อมูลลงทะเบียนฯ หรือจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ)

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ระบบจะโอนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร (เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของโครงการ) เข้า G-wallet ในแอปฯ เป๋าตัง ของผู้ยื่นคำขอ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*