กรมอุทยานฯ เตรียมพร้อม ขสป.ภูเขียว

กรมอุทยานฯ เตรียมพร้อม

กรมอุทยานฯ นำคณะกรรมการนานาชาติ ลงพื้นที่ ขสป.ภูเขียว ยันพร้อมสามารถประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน เสร็จสิ้นในปี 2566 นี้
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตน พร้อมด้วย นายอร่าม ทัพหิรัญ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) และ คณะตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย นางรัศมี ศิระวงศ์, นายโรเบิร์ต มาสเตอร์ ,นายทวี หนูทอง และสมาชิกประเทศกลุ่มอาเซียน ร่วมเดินทางลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 23 – 25 ม.ค. 66 เพื่อประชุมการนำเสนอพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า(ขสป.) ภูเขียว (ทุ่งกะมัง) ให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน ณ หอประชุมสุรพลพลับพลึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

นายสิทธิชัย กล่าวว่า ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 65 เห็นชอบให้ประเทศไทย โดยกรมอุทยานฯ นำเสนอพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน คณะกรรมการฯ จากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินเพื่อดำเนินการประกาศขึ้นทะเบียนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวให้เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน

ด้วยคุณสมบัติของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกะมัง) มีศักยภาพความสมบูรณ์ของผืนป่าต้นน้ำต้นกำเนิดแม่น้ำชี และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งด้านสัตว์ป่า และพรรณพืช ที่นานาประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ และให้ความสำคัญที่จะต้องช่วยกันรักษาและอนุรักษ์สืบไป โดยพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติในระดับนานาชาติที่สำคัญของอาเซียนระดับภูมิภาค ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*