อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง Koh Chang จ.ตราด เที่ยวทะเลตราด

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง Koh Chang

ที่ยวทะเลตราด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง Koh Chang จ.ตราด สถานที่เที่ยวทะเลสวย
เกาะช้างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 40 เกาะ ทั้งยังมีเกาะที่เป็นโขดหินกลางทะเลอีกจำนวนมาก โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเกาะช้างและอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เกาะหลายแห่งมีทิวทัศน์สวยงาม หาดทรายขาว และน้ำทะเลใสสะอาด เช่น เกาะง่าม บางแห่งมีปะการังใต้น้ำที่คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เช่น เกาะหวาย และหมู่เกาะรัง

See the source image

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็น 1 ใน 3 พื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ลักษณะพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีความหลากหลายของพืชพรรณมาก ส่วนใหญ่เป็น ป่าดงดิบชื้น เป็นป่าที่ค่อนข้างห่างจากชายฝั่ง พืชพรรณธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นไม้สกุลพลอง สารภีป่า และไม้ในสกุลหว้า ขึ้นปนอยู่ประปราย. พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ยางนา กระบาก ตะเคียนทอง ทะโล้ พญาไม้ เปล้า หลาวชะโอน เต่าร้าง หวาย เตยย่าน กล้วยไม้ ไผ่ เร่ว กระวาน ฯลฯ มีที่ราบตามชายฝั่งทะเลในบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร หมู่บ้านสลักคอก หมู่บ้านคลองสน และอ่าวคลองพร้าว พืชพรรณธรรมชาติที่พบเป็น ป่าชายหาด ลักษณะเป็นป่าโปร่งมีพรรณไม้ขึ้นอยู่ไม่กี่ชนิด เช่น หูกวาง สารภีทะเล เมา เสม็ด เตยทะเล เป็นต้น. ตามชายฝั่งที่เป็นดินเลนบริเวณอ่าวและปากคลองลำธารต่าง ๆ จะพบ ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรงขาว แสม พังกาหัวสุม ถั่วดำ แสม ตะบูน ปอทะเล และตีนเป็ดทะเล และ ป่าพรุ เป็นสังคมพืชที่เกิดขึ้นบริเวณที่มีน้ำขังตลอดปี บริเวณอ่าวสลักคอกและอ่าวสลักเพชร พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เหงือกปลาหมอ และกก เป็นต้น

เกาะต่างๆในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
เกาะคลุ้ม: เป็นเกาะประวัติศาสตร์จากยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับ การตกปลา และชมทัศนียภาพของลานหิน คือ หินลูกบาตและหินลาดหลังคุ้ม
เกาะเหลายา: อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้าง เป็นเกาะเล็กๆ ประกอบด้วย 3 เกาะเรียงกัน คือ เกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก เกาะเหลายามีจุดเด่นคือมีหาดทรายยาว น้ำใสและสะอาดมาก มีแนวปะการังที่สมบูรณ์อยู่ที่บริเวณ เกาะเหลายากลาง
เกาะง่าม: ตั้งอยู่ห่างจากเกาะช้างประมาณ 200 ม. ยังคงคงความสวยงามไว้ตามธรรมชาติ เกาะง่ามเป็นเกาะสองเกาะตั้งเคียงคู่กัน โดยเชื่อมประสานเกาะสองเกาะเข้าด้วยกัน ลักษณะเป็นหาดทรายโค้งเว้า เกาะง่ามได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “พีพีน้อยแห่งอ่าวไทย”
เกาะหวาย: เป็นเกาะที่อยู่รอบนอกเกาะช้างออกมาอีก ไกลกว่าเกาะง่าม เป็นเกาะที่ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ จุดท่องเที่ยวของเกาะหวายคือมีชายหาดที่มีอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง แต่นิยมเที่ยวด้านเหนือของเกาะมากกว่า หน้าหาดน้ำไม่ลึกมาก สามารถลงเล่นน้ำได้ บางช่วงนักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังได้
เกาะกระ: เป็นเกาะเล็กๆ เกาะแห่งนี่มีหาดทรายขาวสะอาด เหมาะสำหรับการดำน้ำชมปะการัง เว็บตรง
หมู่เกาะรัง: เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะหมาก ระยะห่างประมาณ 6 กม. เป็นเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
เกาะกระดาด: ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก เกาะนี้หาดทรายขาวละเอียด มีแนวปะการัง เมื่อก่อนเคยมีต้นกระดาดขึ้นมาจำนวนมากเลยมีชื่อว่า “เกาะกระดาด”
เกาะหมาก: เป็นเกาะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะช้างกับเกาะกูด เป็นเกาะที่น่าเที่ยว และมีที่พักให้เลือกมากมาย
เกาะขาม: เกาะเล็กๆ อยู่ใกล้กับเกาะหมาก มีชายหาดเพียงด้านเดียว น้ำใส ทรายขาวสวย สามารถลงเล่นน้ำได้

ส่วนใหญ่ช่วงเทศกาล เกาะเล็กเกาะน้อยเหล่านี้มักเสนอแต่แพคเก็จทัวร์ ปัจจุบันมีทัวร์รูปแบบต่างๆ มากมายนอกจากการเล่นน้ำทะเลเที่ยวเกาะ เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขี่ช้างท่องไพร ล่องเรือ ตกปลา ไดหมึก หรือพักโฮมสเตย์กับหมู่บ้านชาวประมง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*