อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Maewong จ.กำแพงเพชร ที่เที่ยวหน้าหนาว

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Maewong จ.กำแพงเพชร ที่เที่ยวหน้าหนาว

ไปเที่ยวหน้าหนาวกันที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์อันเป็นต้นน้ำของแม่น้ำสะแกกรัง นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ อุทยานมีเนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ในเขตพื้นที่อุทยานด้วย

See the source image

แหล่งท่องเที่ยว
จุดชมวิวภูสวรรค์จุดชมวิวกิ่วกระทิง
จุดชมวิวขุนน้ำเย็น
ช่องเย็น (1340 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (เหมาะสำหรับนักดูนก)
จุดชมวิวภูสวรรค์ (1429 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล)
แก่งนกยูง
เขาโมโกจู
แก่งผานางคอย
น้ำตกแม่รีวา
น้ำตกแม่กี
น้ำตกแม่กระสา
น้ำตกแม่กระสี

ลักษณะภูมิประเทศ
ลำน้ำคลองขลุงบริเวณใกล้ที่ทำการอุทยานสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ตามเทือกเขาถนนธงชัยลดหลั่นลงมาจนถึงพื้นราบ ประมาณ 40-50 ลูก ยอดที่สูงที่สุดคือ “ยอดเขาโมโกจู” สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,964 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ ส่วนพื้นที่ราบมีไม่มาก ส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ำ

ลักษณะภูมิอากาศ
บริเวณช่องเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน 20 องศาเซลเซียสสภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น อันเนื่องมาจากลิ่มความกดอากาศสูงมาจากประเทศจีนแผ่ลงมาทางตอนใต้เข้าสู่ประเทศไทยตอนบนและปกคลุมทั่วประเทศ ลมที่พัดสู่ประเทศไทยในฤดูนี้คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิตำสุดในเดือนมกราคม ประมาณ 8.9 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงฤดูร้อนเริ่มต้นจากเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนประมาณ 38.1 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างร้อนจัดและมีฝนตกน้อย สำหรับฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตรต่อปี

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ 558,750 ไร่ หรือ (894 ตร.กม.) สามารถจำแนกลักษณะพืชพรรณและสัตว์ป่าดังนี้

ลักษณะพืชพรรณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกอบด้วย
ป่าดิบเขา ประมาณ 0.88 %
ป่าดิบแล้ง ประมาณ 21.85 %
ป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณชื้นประมาณ 9.24%
ป่าเบญจพรรณ ประมาณ 59.05 %
ป่าเต็งรัง ประมาณ 6.77 %
ทุ่งหญ้าหรือไร่ร้าง ประมาณ 2.21 %
ทรัพยากรสัตว์ป่า สามารถจำแนกได้ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 57 ชนิด 26 วงศ์
สัตว์จำพวกนก จำนวน 305 ชนิด 53 วงศ์
สัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 22 ชนิด 11 วงศ์
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 7 ชนิด 4 วงศ์
ปลา จำพวกปลาน้ำจืด จำนวน 68 ชนิด 14 วงศ์

สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์ 0 55766027,0 55766436 โทรสาร 0 5576 6436  G2GBET

การเดินทาง
รถยนต์
เดินทางไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จากจังหวัดนครสวรรค์ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ถึงแยกโค้งวิไล บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 307+500 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1242 (ผ่านอำเภอปางศิลาทอง) ไปประมาณ 40 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1072 ไปอีก 10 กิโลเมตร จะพบสี่แยกคลองลาน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1117 ถนนคลองลาน-อุ้มผาง ประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านพักโซนที่ 1 (โซนที่ทำการอุทยานแห่งชาติ) และเป็นเส้นทางไปบ้านพักโซนที่ 2 (โซนช่องเย็น)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*