หนึ่งเดียวในไทย ชวนเที่ยวงาน นมัสการพระธาตุดอยกองมู ประเพณีลอยกระทงสวรรค์

แม่ฮ่องสอน ชวนเที่ยวงาน นมัสการพระธาตุดอยกองมู ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ หนึ่งเดียวของประเทศไทย ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ระหว่าง 4-8 พฤศจิกายน นี้

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจริญพรเชิญร่วมทำบุญในงานนมัสการพระธาตุดอยกองมู ( ประเพณีลอยกระทงสวรรค์ ) วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2565 นี้

ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรเท่าอายุ ลอยกระทงสวรรค์ บูชาธาตุทั้งสี่ ( ธาตุเลปา ) อีกทั้งยังมีมหรสพสมโภช เช่น การประกวดร้องเพลง การแสดงดนตรี การแสดงของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ลิเกไทใหญ่ ( จ้าดไต) และการประกวดดอกไม้ไฟ

ในงานประเพณีดังกล่าว มีการลอยกระทงสวรรค์ ขึ้นสู่ท้องฟ้า โดยกระทงดังกล่าวประดิษฐ์จากลูกโป่งอัดแก๊ส ผูกเชือกกับกระทงทำจากกระดาษสาสีสดใส มีเทียนเล่มเล็กๆ อยู่ตรงกลางกระทง สมัยก่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำลำธารไม่มาก ชาวแม่ฮ่องสอนจึงเปลี่ยนวิธีการลอยกระทงโดยลอยขึ้นฟ้า

โดยชาวไทใหญ่มีความเชื่อว่า การได้ลอยกระทงสวรรค์ จะส่งผลให้ตนเองและครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดจะสมประสงค์และพ้นจากโรคเคราะห์ภัยพาลทั้งปวง ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองสามหมอก และเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

นอกจาการลอยกระทงสวรรค์แล้ว ยังมีการบูชาพระธาตุดอยกองมู คือการบูชาธาตุทั้งสี่ ( ธาตุเลปา ) ซึ่งประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ คนไทใหญ่เชื่อว่าเมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งอ่อน หมายความว่าไม่มีพลังจะไปสร้างความสมดุลกับธาตุที่เหลือ ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง จึงต้องเสริมธาตุเพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายก็คือการถวายธาตุทั้งสี่บูชาพระธาตุนั่นเอง lsm99

วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมเรียกว่า วัดปลายดอย เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดยจองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากประเทศพม่า

ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนองค์แรก จากวัดสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมาก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*