หนาวนี้ชวนเที่ยว ‘สวนป่าเศรษฐกิจ อ.อ.ป.’ เปิดเช็กอิน

หนาวนี้ชวนเที่ยว 'สวนป่า

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ชวนเที่ยวหนาว “สวนป่าเศรษฐกิจ” โซนภาคเหนือ เปิดเช็กอิน 7 สวนป่าเศรษฐกิจ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการ และประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับในช่วงเดือนต.ค. – ก.พ. ของทุกปีเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและเป็น High season ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้ประชาชนต่างเริ่มวางแผนการเดินทางที่จะไปพักผ่อนและท่องเที่ยวรับลมหนาวในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงปลายปีเป็นจำนวนมาก

นายประสิทธิ์ กล่าวอีกว่า อ.อ.ป. ได้พัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความพร้อมสำหรับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ที่นอกเหนือจากพันธกิจหลักของ อ.อ.ป. ในด้านส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กับประเทศ โดยสวนป่า อ.อ.ป. ในพื้นที่ภาคเหนือที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ สวนป่าดอยบ่อหลวง, สวนป่าวัดจันทร์, สวนป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, สวนป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง, สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก และสวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก

นายประสิทธิ์ ระบุว่า สำหรับ 7 สวนป่าดังกล่าวถึงแม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเหมือนกันแต่มีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน ทำให้ความสวยงามของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถจำแนกออกได้ดังนี้

1.สวนป่าดอยบ่อหลวง และสวนป่าวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ สวนป่าสนที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นสวนป่าขึ้นชื่อของ อ.อ.ป. ที่ถูกจองเยอะที่สุด

2.สวนป่าแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, สวนป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน และสวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวนป่าเศรษฐกิจที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้ที่พักในบริเวณสวนป่าเหล่านี้ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ และความเขียวขจีของไม้เศรษฐกิจนับพันไร่

3.สวนป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน สวนป่าเชิงนิเวศน้องใหม่ที่เปิดให้บริการทั้งบ้านพักและบ่อน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ4.สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง นอกจากจะเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยแล้ว ที่นี่ยังเปิดให้บริการบ้านพักและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับช้างอีกด้วยสวนป่า อ.อ.ป. มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆ ท่านที่จะเข้ามาพักผ่อนในช่วง High season และช่วงเวลาอื่นๆ ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจและอยากเข้าเยี่ยมชมสวนป่าของ อ.อ.ป. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือโทร. 02 282 3243 – 7 (ตามวันและเวลาราชการ)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*