สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นโครงการหลวงแห่งแรก จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ทดแทนการปลูกฝิ่นที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่ในเขตบ้านคุ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พนันออนไลน์ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1,800 ไร่ มีหมู่บ้านชาวเขาที่ทางสถานีเกษตรฯ ให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลวง บ้านคุ้ม บ้านนอแล บ้านปางม้า บ้านป่าคา และบ้านขอบด้ง ประกอบชาวเขา 4 เผ่าได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอดำ ปะหล่อง และจีนฮ่อ จากจุดเริ่มต้นถึงวันนี้ได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประโยชน์อยู่มากมาย และกลายเป็นจุดเที่ยวชมดอยอ่างขางที่สวยงามอยู่หลายจุดด้วยกัน เช่น

สวนสมเด็จ เป็นส่วนที่รวบรวมพันธ์ไม้ประดับ ไม้เมืองหนาว เช่น ดอกป๊อบปี้ กระดุมเงินกระดุมทอง ปักษาสวรรค์ เป็นต้น โดยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละปี บริเวณสวนสมเด็จยังมีร้านกาแฟและของที่ระลึกให้เราเลือกซื้อกลับไป
สวนแปดสิบ เป็นสวนสวยกลางแจ้งที่ตั้งชื่อตามอายุขององค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในวาระที่ทรงมีอายุครบ 80 ชันษา ที่นี่เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์ เช่น กะหล่ำประดับ เดซี ลินาเลีย ชบาอาบูติลอน
สวนคำดอย ตรงข้ามกับสวนแปดสิบ เป็นสวนคำดอย แหล่งปลูกดอกคำดอย หรือ ดอกกุหลาบพันปี พันธ์หายากที่นำมาปลูกที่นี่ที่เดียว โดยมีการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังมีดอกไม้เมืองหนาว เช่น อะซาเลีย คาเมเลีย ลาเวนเดอร์
สวนหอม สวนที่รวบรวมพันธ์ไม้หอมหลากหลายชนิดเอาไว้ที่นี่ ทั้งไม้หอมไทยและต่างประเทศ เช่น หอมหมื่นลี้ เนสเตอเตียมคาร์เนชัน เจอราเนียม หญ้าหอม ลาเวนเดอร์ ลาเวนดริน และ แมกโนเลีย
แปลงไม้ผลเมืองหนาว นอกจากดอกไม้ก็มีผลไม้เมืองหนาวปลูกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นแปลงทดลองที่เรามองเห็นได้แค่ภายนอก มีผลไม้เมืองหนาวมากมาย เช่น พีช บ๊วย พลับ สาลี่ พลัม กีวีฟรุ๊ต ราสพ์เบอรี่ บูลเบอรี่ สตรอเบอรี่ หยางเมย
เรือนดอกไม้ เป็นโรงเรือนที่มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับจากเมืองหนาวให้ชม รวมไปถึงพืชพันธ์ต่างๆ ที่เราสามารถซื้อกลับไปปลูกได้
สวนกุหลาบอังกฤษ เป็นสวนดอกกุหลาบที่นำเข้ามาจากอังกฤษ มีมากกว่า 200 สายพันธ์
โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก เป็นแหล่งรวบรวมพันธ์ผักเมืองหนาวที่ปลูกภายในบริเวณสถานีเกษตรฯ โดยได้มีการจัดเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชม เป็นผักตระกูลกะหล่ำ แตง มะเขือ แครอท ถั่ว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*