ลูกเสือที่บ้าน 14.55 พาเที่ยวทั่วไทย นครราชสีมา : อาทร จันทวิมล

ลูกเสือที่บ้าน 14.55 พาเที่ยวทั่วไทย นครราชสีมา : อาทร จันทวิมล

ลูกเสือที่บ้าน 14.55 พาเที่ยวทั่วไทย นครราชสีมา : อาทร จันทวิมล

นครราชสีมาหรือโคราชเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชาการมากเป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ บริเวณอำเภอสีคิ้ว และโนนสูง มีมนุษย์อาศัยอยู่ตั้งแต่ยุคหิน ราว 3,000 ปีมาแล้ว ต่อเนื่องมาถึงยุคสำริดและยุคเหล็ก โดยมีหลักฐานที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท และบ้านโนนวัดซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการฝังศพในภาชนะดินเผา ที่อำเภอพิมายพบเครื่องปั้นดินเผาแบบพิมายดำ และแบบปากแตร

อาณาจักรศรีจนาศะสมัยทวารวดี ราวพันปีมาแล้ว มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโบราณเสมา อำเภอสูงเนิน มีการพบจารึกบ่ออีกา ที่อำเภอสูงเนิน พ.ศ. 1411 ใช้อักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร และจารึกศรีจนาศะ พ.ศ. 1480 ระบุว่าศรีจนาศะมีความสัมพันธ์กับเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ และเมืองละโว้ลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 15 จักรวรรดิขอมแผ่อำนาจข้ามาทำให้อาณาจักรศรีจนาศะสิ้นสุดลง หลัง พศ. 1600มีการสร้างปราสาทหินพิมายตามความเชื่อในพุทธศาสนา นิกายมหายาน ด้วยอิฐดินเผาและหิน imiwin ในสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 1 ต่อเนื่องมาถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จารึกปราสาทพระขรรค์ พ.ศ. 1734 กล่าวถึงเส้นทางราชมรรคาจากพิมายไปถึงนครวัด โดยมีที่พักพร้อมด้วยไฟ 17 แห่งระหว่างทาง

สมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงค์ยกทัพมากวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมาไปยังเวียงจันทน์ คุณหญิงโม ภริยาพระปลัดเมืองนำพวกผู้หญิงใช้กระบองและหลาวไม้เข้าต่อสู้กับฝ่ายลาวที่ทุ่งสัมฤทธิ์ จนเจ้าอนุวงศ์ต้องถอยทัพกลับไป ต่อมาคุณหญิงโมได้รับแต่งตั้งให้เป็นท้าวสุรนารี และมีการสร้างอนุสาวรีย์ ไว้ที่ประตูเมืองถึงปัจจุบัน

ในรัชกาลที่ 3 มีการใช้แร่ทองแดงจากเหมืองทองแดงที่ตำบลจันทึก นครราชสีมา มาหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 2 องค์ ซึ่งปัจจุบันเป็นพระประธานที่วัดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง นนทบุรี และ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*