มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ชมเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งดอกไม้หน้าหนาว แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ชมเทศกาลท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2565 ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานเปิดงาน แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 10

รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่า “แปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ แห่งนี้ เป็นสถานที่ในการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่เชิงท่องเที่ยว และสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ตลอดจน เป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป

โดยได้มีการบูรณาการนักศึกษาทุกชั้นปี ของสาขาวิชาพืชไร่ Sexy บาคาร่า และนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ที่ร่วมจัดทำแปลง จึงถือได้ว่าเป็นแปลงที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอความรู้ในการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก และพืชผัก และพืชไร่ ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าชมสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ได้ โดยปีนี้กิจกรรมแปลงกังหันชุมนุมเกษตรเรียนรู้สาขาวิชาพืชไร่จัดในธีมงาน “พิธีจุดไฟในกระถางเปิดหมู่บ้านชนเผ่าอินเดียแดงสัมผัสวิถีเกษตรชาวพืชไร่” ในพื้นที่กว่า 10 ไร่

โดยมีการปรับภูมิทัศน์ในหลายจุดและปลูกไม้ดอกและพืชต่างๆ ทั้ง คอสมอส ดาวกระจาย ทานตะวัน แก่นตะวัน บลูซันเวีย เสี้ยนฝรั่ง ดอกกระดาษ ถั่วแระฟักทองแฟนซีพืชฝักต่างๆ รวมทั้ง พืชไร่ ต่างๆ ได้แก่ ข้าวไร่ อ้อย ข้าวฟ่างข้าวฟ่างมุก ข้าวโพด ปอ กระเจี๊ยบ และถั่วลิสง พิเศษสุดปีนี้เรามีโซนสะพานไม้ไผ่กลางบ่อน้ำที่ล้อมรอบด้วยทุ่งดาวกระจายเหลืองอร่าม สลับกับคอสมอส แปลงสาธิตการปลูกผัก ซุ้มทางเดินน้ำเต้า โรงนาผลผลิตทางการเกษตร ร้านกาแฟ เขาวงกรดต้นข้าวโพดและ มีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากนักศึกษา และทุกค่ำคืน มีการแสดงดนตรี รอต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ แปลงกังหัน ชุมนุมเกษตรเรียนรู้สาขาวิชาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงนี้ที่จังหวัดขอนแก่น หนาวมาแล้ว ยามเย็นๆมาเที่ยวเทศกาลท่องเที่ยวแปลงดอกไม้หน้าหนาวในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*