พระนอน สมัยทวารวดี อายุ 1,300 ปี รูปทรงแปลกตาหาชมยากในเมืองไทย

พระนอน สมัยทวารวดี

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวง และอัญเชิญผ้าห่มพระพุทธไสยาสน์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยร่วมอัญเชิญบายศรี ดอกไม้บูชาพระนอน และกระทำพิธีห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์ ณ วัดธรรมจักรเสมาราม  ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โดยมีนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมรองนายกและสมาชิกเหล่ากาชาด นายก อบจ.นครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอสูงเนิน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอสูงเนิน กลุ่มแม่บ้านสตรี และประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก  โดยก่อนเริ่มพิธีการมีการรำถวายบูชาพระนอนโดยสตรีชาวสูงเนินกว่า 300คน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำพิธีเปิดงานเทศกาลไหว้พระนอน ประจำปี 2565  momo collagen

นายไชยนันท์  แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงได้มีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากปัญหาดังกล่าว และผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาด เพื่อให้ประชาชนทยอยกลับมาใช้ชีวิตปกติ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชราชสีมา ได้กำหนดนโยบายระยะสั้น ระยะยาว 8 + 13 และเล็งเห็นทุนทางวัฒนธรรม เป็นรากฐานที่ใหญ่ที่สุด เป็น Soft Power ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับอำเภอสูงเนิน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และวัดธรรมจักรเสมาราม จัดงานเทศกาลไหว้พระนอน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2565 เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสักการะพระพุทธไสยาสน์ศิลา สมัยทวารวดี อายุ 1,300 ปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองวัฒนธรรมอารยธรรมขอมโบราณ นำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่าง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*