ปราสาทสัจธรรม Sanctuary of Truth จ.ชลบุรี สถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ปราสาทสัจธรรม Sanctuary of Truth จ.ชลบุรี

ปราสาทสัจธรรม Sanctuary of Truth จ.ชลบุรี สถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ
ปราสาทสัจธรรม (The Sanctuary of Truth) เป็นสถาปัตยกรรมไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ชาวบ้านเรียกชื่อปราสาทแห่งนี้โดยทั่วไปว่า “วังโบราณ” หรือ “ปราสาทไม้” ภายในปราสาทได้แฝงเนื้อหาทางปรัชญา สมัครบาคาร่า และศิลปวัฒนธรรมันเป็นมรดกของมนุษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะเป็นเครื่องค้ำจุนโลก โดยเน้นหลักสำคัญคือ “ก่อกำเนิดทั้ง 7 และคุณธรรมข้อประพฤติปฏิบัติทั้ง 4”

See the source image

ปราสาทสัจธรรม ได้รับรางวัลประเภทรายการแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น จากรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2551

สถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในปราสาทสัจธรรมเป็นแบบจัตุรมุข (มหาวิหาร) หลังคาทรงท้องสำเภาเรือ ขนาด กว้าง 100 เมตร ยาว 100 เมตร สูง 100 เมตร ประดับด้วยประติมากรรมไม้แกะสลักที่มีเนื้อหาทางปรัญญา การจำลอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*