ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ Yi Peng |ลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาลอยโคมยี่เป็ง

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ Yi Peng |ลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาลอยโคมยี่เป็ง

ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ Yi Peng ลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาลอยโคมยี่เป็ง จังหวัดที่น่าเที่ยวที่สุดในประเทศไทย
ประเพณียี่เป็ง คือ ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาไทย โดยคำว่า ยี่ แปลว่า สอง ส่วน เป็ง แปลว่า เพ็ญ หรือ คืนพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองของไทย

See the source image

งานประเพณีจะมีสามวันคือ

วันขึ้นสิบสามค่ำ หรือ วันดา เป็นวันซื้อของเตรียมไปทำบุญที่วัด
วันขึ้นสิบสี่ค่ำ จะไปทำบุญกันที่วัด พร้อมทำกระทงใหญ่ไว้ที่วัดและนำของกินมาใส่กระทงเพื่อทำทานให้แก่คนยากจน
วันขึ้นสิบห้าค่ำ จะนำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็กส่วนตัวไปลอยในลำน้ำ
ในช่วงวันยี่เป็งจะมีการประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน ทำประตูป่า ด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา และมีการจุดถ้วยประทีป (การจุดผางปะตี๊บ) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส

See the source image

ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง
เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ ได้ดื่มกินน้ำ รวมไปถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงในแม่น้ำ
เป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยพระบาทไว้หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ในประเทศอินเดีย
เป็นการลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำ lsm99
ชาวไทยในภาคเหนือมีความเชื่อว่า การลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุปคุต ตามตำนานเล่าว่า พระอุปคุตทรงสามารถปราบพระยามารได้

กิจกรรมการแสดงที่มีขึ้นภายในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
การประกวดขบวนแห่และประกวดโคมยี่เป็ง และประกวดกระทงเล็ก-ใหญ่ การตกแต่งโคมประทีปตามวัดและตามบ้าน จัดทำซุ้มประตูป่า งานมหรสพต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การแสดงแสง-เสียง การแข่งขันพายเรือในลำน้ำปิง และร่วมประเพณีลอยกระทง
กิจกรรมภายในงานได้แก่ การประกวดโคมบูชา นิทรรศการโคมบูชา การแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา การสาธิตประดิษฐ์โคม ตุง ล้านนา และกระทง การประกวดขบวนโคมยี่เป็ง กาดหมั้วล้านนา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*