ดอยม่อนจอง Monjong อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ สถานที่เที่ยวหน้าหนาว

ดอยม่อนจอง Monjong อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนจอง เป็นภูเขาที่มีความสูง 1,929 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ในตำบลม่อนจอง มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีพืชและสัตว์ป่าหายากนานาชนิด เช่น กุหลาบพันปี กวางผา ช้างป่า เป็นต้น
อำเภออมก๋อย เป็นอำเภอหนึ่งใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และตาก อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามหลายแห่ง เช่น ดอยม่อนจอง ดอยมูเซอ วัดแสนทอง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองอมก๋อย เป็นต้น

See the source image

ดอยม่อนจอง สถานที่เที่ยวหน้าหนาว

ดอยม่อนจอง อยู่ในอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นดอยที่สวยอีกดอยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จัก อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าออมก๋อย เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปิงที่ไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล betflix

ดอยม่อนจองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม บนเส้นทางเดินบนสันดอยไปสู่ยอดสูงสุดกว่า 3 กิโลเมตรเป็นจุดชมวิวที่เปิดโล่ง ทางด้านซ้ายเป็นหน้าผาสูงมองลงไปจะเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทางด้านขวาเป็นป่าทึบซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า พันธ์ไม้ที่สำคัญบนดอยม่อนจองคือต้นกุหลาบพันปี แต่ละต้นมีขนาดใหญ่มาก นับเป็นแหล่งของกุหลาบพันปีที่สมบูรณ์มาก จะออกดอกสีแดงสะพรั่งสวยงามในช่วงฤดูหนาว ดึงดูดให้นกสวยงามนานาชนิดมารวมกัน

ดอยม่อนจอง สถานที่เที่ยวหน้าหนาว ตั้งอยู่กลางป่าลึกของผืนป่าอมก๋อย ห่างจากอำเภอฮอด 145 กิโลเมตร ลักษณะของดอยม่อนจองหากดูจากภาพถ่ายทางอากาศก็จะเห็นเป็นแนวหน้าผายาวเป็นแนวกว่า 3 กิโลเมตร โดยมียอดดอยม่อนจองเป็นจุดสูงสุด ปลายสุดของดอยมีชื่อเรียกว่าหัวสิงห์ มีลักษณะเหมือนหัวสิงโต
ดอยม่อนจองมีความสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของยอดดอยสูงของไทย ระหว่างทางเดินขึ้นสู่ยอดหัวสิงห์จะเห็นวิวที่สวยงามมาก จะเห็นวิวแบบเปิดโล่งตลอดทางเดินขึ้นลงแบบยาวเหยียด ยิ่งถ้าเป็นปลายฝนต้นหนาวต้นหญ้าจะเขียวสดสวยงามมาก แล้วยิ่งในช่วงเช้าหากมีทะเลหมอกในหุบเขาเบื้องล่างก็จะยิ่งสวยงามมาก นักท่องเที่ยวสามารถใช้แหล่งน้ำจากลำธารเล็กๆบนผืนป่าแห่งนี้ประกอบอาหาร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*