ความประทับใจจาก งานเทศกาลวิถีน้ำ … วิถีไทย ครั้งที่ 7 ที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความประทับใจจาก งานเทศกาลวิถีน้ำ … วิถีไทย ครั้งที่ 7 ที่ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ปิดฉากไปพร้อมกับความประทับใจกับงานประเพณีอันดีงามของไทยที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 7 ภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” เปิดปีใหม่ไทยอย่างเป็นสุข สดใส ดีงาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นสิริมงคลของไทย ที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรีอ กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานครฯ และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดงานตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทย ตามมาตรการป้องกันไวรัส โควิด-19 โดยยังคงเน้นการ สืบสาน รักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการผสานความร่วมมือจาก บริษัท วิสาหกิจและราชการ เป็น “บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 มิติหลัก ESG (Environment, Social, Governance)

พร้อมการต่อยอดโครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ผ่านรายการ “เยาวชนเจ้าบ้านสตอรี่” เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มากขึ้น “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และความสนุกดีงาม Nowbet สืบสานประเพณีปีใหม่ไทยโดยภาคกลาง จัดที่กรุงเทพมหานครใน 9 ท่าน้ำวิถีไทย ภาคเหนือ จัดที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ภาคใต้ จัดที่ จ.ภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ จ.อุดรธานี และ จ.ขอนแก่น นับเป็น อีกหนึ่งกิจกรรมวีถีไทย ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตร ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมกัน “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ยั่งยืนต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*