กรมอุทยานฯ ประกาศรางวัล อุทยานแห่งชาติสีเขียว แม่วาง-ผาแต้ม ซิว G-Green Plus

กรมอุทยานฯ ประกาศรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว 25 แห่ง ประเภท G – Green Plus ได้ 2 แห่ง คือ อุทยานฯแม่วาง จ.เชียงใหม่ และ อุทยานฯ ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี prettygaming

10 พ.ย. 65 – นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของอุทยานแห่งชาติ ให้เกิดการใช้ประโยชน์และทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

ลดการเกิดของเสีย ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐาน มีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยว เป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากล

นายรัชฎา กล่าวว่า โดยในปี 2565 มีอุทยานแห่งชาติที่ผ่านการตรวจประเมิน 25 แห่ง แบ่งออกเป็น ประเภท G – Green Plus 2 แห่ง คือ อุทยานฯแม่วาง จ.เชียงใหม่ และอุทยานฯ ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

ส่วน ประเภท G – Green ระดับทอง 14 แห่ง ได้แก่ อุทยานฯดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ อุทยานฯเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช อุทยานฯแจ้ซ้อน จ.ลำปาง อุทยานฯภูซาง จ.พะเยา อุทยานฯไทรโยค จ.กาญจนบุรี อุทยานฯเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี อุทยานฯเขาแหลม จ.กาญจนบุรี

อุทยานฯแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ อุทยานฯภูเวียง จ.ขอนแก่น อุทยานฯธารโบกขรณี จ.กระบี่ อุทยานฯศรีน่าน จ.น่าน อุทยานฯคลองลาน จ.กำแพงเพชร อุทยานฯเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี และอุทยานฯเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

นายรัชฎา กล่าวอีกว่า ส่วนระดับเงินมี 8 แห่ง อุทยานฯภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก อุทยานฯทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี อุทยานฯภูพาน จ.สกลนคร อุทยานฯเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานฯหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร อุทยานฯน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

อุทยานฯบางลาง จ.ยะลา และอุทยานฯดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ ระดับทองแดง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานฯคลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*